Oferujemy usługi w zakresie budownictwa: elektroenergetycznego

Wykonujemy:

  • sieci kablowe;
  • oświetlenie ulic i placów;
  • oświetlenie iluminacyjne obiektów;
  • rozdzielnie elektroenergetyczne;
  • przyłącza napowietrzne nn;
  • przyłącza kablowe nn;

Do naszych specjalności należy także:

  • budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, rozdzielnic niskiego napięcia;
  • budowa, rozbudowa, modernizacja, remonty i konserwacja linii napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego;