Kompozytowe izolatory wsporcze

Izolatory typu OLK są przeznaczone do izolacji elektrycznej i instalacji przewodów i przewodów odgromowych dla napowietrznych linii i urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia jak i w stacjach elektroenergetycznych. Izolatory OLK mają specjalną konstrukcję przeznaczoną do mocowania kabli 10 kV. Odległość pomiędzy górnym końcem z przewodem i dolnym końcem wynosi ponad 100 mm.

Korpus izolatora wykonany jest z najwyższej jakości włókna szklanego, dzięki czemu jest bardzo odporny na wszelkiego typu uszkodzenia, jego wytrzymałość elektryczna wynosi ponad 40 kV na 1 cm. Możliwość instalacji w odległych regionach (bagna, góry, lasy) czyni izolator OLK niezastąpionymi do stosowania w przemyśle naftowym i gazowym. W skrajnych sytuacjach izolatory OLK mogą być zrzucane z helikopterów z wysokości 15 metrów w opakowaniach fabrycznych. Izolatory OLK są odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mogące mieć miejsce w normalnych warunkach transportowych. Niska waga i wygodne opakowanie pozwalają przemieszczać duże ilości izolatorów tylko przy użyciu rąk, bez wykorzystywania maszyn. Konstrukcja izolatorów jest chroniona patentem. Izolatory OLK nie wymagają montażu w warunkach terenowych, co eliminuje możliwość pomyłki personelu.

Przy projektowaniu zasilania elektrycznego konieczne jest zastosowanie typowych rozwiązań do izolacji. Szeroki wybór takich właśnie rozwiązania jesteśmy w stanie zaoferować na podstawie pisemnego zapytania.

Katalog produktu: