Aiz Polska Sp. z o.o., jako producent wysokiej jakości izolatorów szklanych, kompozytowych, osprzętu, innych wyrobów przeznaczonych dla energetyki, a także integrator projektów w tym sektorze -

nawiąże współpracę z wykonawcami obiektów elektroenergetycznych i osobami mającymi wymagane doświadczenia.

 

  • Poszukujemy ekip budowlano – montażowych i instalacyjnych mających doświadczenia w obszarze całkowitej realizacji obiektów elektroenergetycznych kubaturowych i technicznych w zakresie:

-budowy i modernizacji stacji rozdzielczych,

-budowy i modernizacji napowietrznych linii energetycznych,

-budowy przyłączy,

-innych obiektów elektroenergetycznych.

Poszukujemy ekip posiadających w swoim składzie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i techniczne.

 

  •  Poszukujemy osób pełniących funkcje kierowników realizacji inwestycji w obszarze elektroenergetyki.

 

  • Poszukujemy osób (zespołów) pełniących funkcje i posiadających uprawnienia w zakresie nadzoru budowlanego.

 

  • Poszukujemy osób (zespołów) pełniących funkcje inżynierów kontraktów.

 

  • Poszukujemy projektantów sieci elektroenergetycznych, przyłączy elektroenergetycznych, obiektów elektroenergetycznych.