W dniach 23-25 maja 2016 r odbyło się XIII Ogólnopolskie sympozjum ,,Inżynieria Wysokich Napięć''. Celem sympozjum było upowszechnienie najnowszych osiągnięć inżynierii wysokich napięć. Nasi pracownicy wysłuchali znakomitych wykładów przedstawicieli polskich uczelni technicznych i instytutów badawczych. Mieliśmy także szansę na zaprezentowanie naszych produktów.